-2.2 C
Bor
25, feb, 2024

Grad Bor i NSZ zajedno realizuju mere aktivnog zapošljavanja

 

Grad Bor i Nacionalna služba za zapošljavanje predstavili su sporazum o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu.

Jaka privreda i industrija daju mogućnost lokalnoj samoupravi da odgovorno sprovodi mere aktivnog zapošljavanja, naglasio je gradonačelnik Bora, Aleksandar Milikić.

Mi smo kao lokalna samouprava u obavezi da sprovodimo mere za teže zapošljive ciljne grupe, odnosno osobe koji nisu direktno vezani i sposobni da rade u sistemu obojene metalurgije. Bor je jedan od prvih gradova u Srbiji koji je pokrenuo program samozapošljavanja uz pomoć bezpovratnih sredstava, naglasio je Aleksandar Milikić.

Generalni direktor NSZ Zoran Martinović istakao je da lokalna samouprava godinama iz svog budžeta izdvaja sredstva za lokalnu politiku zapošljavanja, i aplicira kod Nacionalne službe za programe sufinansiranja lokalnih akcionih planova gde NSZ izdvaja isti iznos sa kojim oni konkurišu.

Prošle godine Nacionalna služba za zapošljavanje usmerila je 96 miliona dinara u filijalu Bor, što je omogućilo da se u program finansijske podrške uključi preko 500 lica. Za 2022. planirano je oko 122 miliona dinara iz NSZ i naravno sredstva iz lokalnog budžeta koja će omogućiti velikom broju nezaposlenih lica da uđu ili u program obrazovanja i obuke, ili javne radove i stručnu praksu ili program direktnog zapošljavanja, rekao je Zoran Martinović.

On je dodao da se zahvaljujući ovakvim merama smanjuje broj nezaposlenih lica na evidenciji NSZ.

Ove godine planirano je da se izdvoje sredstva za zapošljavanje novih lica kod poslodavaca koji su u prethodne dve godine iskoristili sredstva lokalne samouprave ili NSZ i pokrenuli sopstveni biznis.

U prethodne četiri godine 125 lica je započelo sopstveni biznis, od kojih je dve trećine lica koja su iskoristila sredstva za samozapošljavanje nastavilo da radi.

Kada je reč o osobama sa invaliditetom bez radnog iskustva, u Boru je zapošljeno 13 osoba sa invaliditetom, istakla je Lidija Načić, v.d. direktor filijale NSZ u Boru.

 

 

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here