14 C
Bor
14, apr, 2024

U planu je ozelenjavanje još 100 hektara devastiranih rudarskih površina

Kako bi unapredili bezbednost proizvodnje i zaštitu životne sredine, kompanija sprovodi akcije i obuke, kao i proveru trenutnog stanja kako bi se uklonile sve nepravilnosti koje bi ugrozile bezbednost zaposlenih i narušile ekološki poredak. U svim fabrikama i pogonima postavljeni su transparenti sa sloganima „Poštujte zakone i propise o bezbednosti, budite lično odgovorni” i “Izgradimo zajedno čist i divan svet” kao podsećanje i motivaciona poruka zaposlenima da podrže glavna načela kompanije i  zajedno stvore zdravo okruženje za život i rad. Ziđin od samog početka svog poslovanja u Srbiji podstiče zaposlene da neguju zdrave navike u oblasti bezbednosti i zaštite životne sredine.

„Do sada je uloženo 162 miliona dolara u projekte ozelenjavanja, saniranja višedecenijskih ekoloških problema jalovišta, zagađenog vazduha i vodotokova, ali glavna poruka sa vrha menadžmenta je da kompanija ima ambicije da se ulaganja i aktivizam inteziviraju. Samo zajedno sa zaposlenima mogu privesti kraju sve započete projekte kako bi sve aktivmosti uskladili sa vizijom o zelenim rudnicima“, navodi se u saopštenju kompanije „Serbia Zijin Copper.

Zijin copper 2

U toku su brojne ekološke obuke, a njihovi glavni sadržaji obuhvataće inovacije u tehnologiji za prevenciju i kontrolu zagađenja, tumačenje politika u vezi smanjenja emisije ugljen-dioksida i upoznavanje sa tehnologijama za rekultivaciju degradiranog zemljišta. Menadžment kompanije je čvrsto uveren da će unapređenim znanjem i veštinama zaposleni lakše ispunjavati zahteve za očuvanje zdrave životne sredine.

„U akcijama ozelenjavanja i rekultivisanja dodatnih površina degradiranog rudarskog zemljišta, učestvovaće i lokalna zajednica, čije se potrebe i zahtevi budno prate i poštuju. U toku je rekultivacija brane Kaluđerica, brane 4 i 5 flotacijskog jalovišta „Valja Fundata“ u Majdanpeku. Nastavljeni su kompleksni radovi na ozelenjavanju brana flotacijskih jalovšita „Veliki Krivelj“. U planu je ozelenjavanje još 100 hektara devastiranih rudarskih površina“.

 

zijin copper 3

Na polju bezbednosti intezivnije će se raditi na uređenju puteva i zaštiti od poplava, odrona i klizišta, a posebna pažnja posvetiće se stenskim masama. Na radilištima i u svim projektima izgradnje novih postrojenja povećana je kontrola poslova sa povišenim rizikom, a za bezbednost radnika podizvođačkih firmi, takođe, je odgovoran Ziđin.

Menadžment kompanije vodi računa da proizvodnju na kopovima i u fabrikama uskladi sa vremenskim prilikama i spreči toplotne udare i povrede kod zaposlenih zbog visokih letnjih temperatura.

 

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here