20 C
Bor
20, jul, 2024

Direktorka bolnice poziva pacijente da prijave korupciju

Sve veći broj pacijenata je nezadovoljan uslugama i listama čekanja na specijalističke preglede, a neretko se čuje da su zarad boljeg tretmana u bolnici primorani da podmite zdravstvene radnike.

Kako bi se poboljšale usluge zdravstvene zaštite, ali i zaštitila prava pacijenata nova v.d. direktorka Opšte bolnice u Boru, dr Ana Golubović Spasojević, pozvala je pacijente da prijave slučajeve mita i korupcije u toj ustanovi. Saopštenje koje je postavila na oglasnoj tabli bolnice, sadrži sve vidove korupcije u zdravstvu:

Traženje i primanje mita od pacijenata – novac, ali i svaka druga nezakonito stečena lična korist

Odlaganje pruženja zdravstvenih usluga – indirektan način vršenja pritiska na pacijenta da učini koruptivnu radnju ličnim kontaktom ili preko posrednika, bez utemeljenih razloga za odlaganje zdravstvene usluge

Upućivanje pacijenata na lečenje u privatnu praksu – postoji razlika između obrazložene preporuke lekara da se određena procedura obavi u drugoj zdravstvenoj ustanovi u cilju postizanja brže dijagnostike i upućivanja pacijenata u konkretnu ordinaciju privatne prakse uz direktno kršenje prava pacijenata na zdravstvene usluge pokrivene zdravstvenim osiguranjem

Favorizovanje lekova određenih farmaceutskih kompanija – ukoliko pacijent nije u mogućnosti da kupi propisani lek mora mu biti propisana adekvatna zamena sa pozitivne liste lekova, bez insistiranja na određenom proizvođaču.

U cilju preduzimanja mera zaštite i oslobađanja od odgovornosti, neophodna je prijava krivičnog dela pre nego što bude otkriveno. Krivičnim delom se takođe smatra i svako lažno prijavljivanje koruptivnih radnji.

„Ukoliko ste prilikom korišćenja usluga Opšte bolnice u Boru uočili etički i profesionalno neprihvatljive postupke u radu, možete da ih prijavite Republičkoj zdravstvenoj inspekciji, Agenciji za borbu protiv korupcije, Zaštitniku prava pacijenata ili lično meni“ naglasila je dr Ana Golubović Spasojević.

Krivična odgovornost odnosi se na sve učesnike koruptivne radnje, zdravstvene radnike, pacijente i predstavnike farmaceutskih kompanija.

„Ovo je bila moja lična odluka sa ciljem da se ne dešavaju neprijatne situacije. Mi lekari moramo da poštujemo Hipokratovu zakletvu, a život i zdravlje pacijenata moraju nam biti na prvom mestu“, ističe dr Ana.

Opšta bolnica u Boru je tokom ove godine zahvaljujući lokalnoj samoupravi dobila nove urađaje i aparate. Skener, laparaskopski stub, ultrazvučni EKG i rendgen aparati, sterilizatori, ali i uređaji neophodni Odeljenju anestezije.

 „Svesni smo činjenice da je naša bolnica davno izgrađena, da je zub vremena učinio svoje, ali moramo stvoriti klimu da pacijenti imaju poverenja u nas. Dobili smo nove aparate koji će doprineti da se skrati vreme čekanja na preglede i intervencije, ali i da zdravstvene usluge našim pacijentima budu i brže i kvalitetnije“, rekla je v.d. direktorka Opšte bolnice u Boru, Ana Spasojević Golubović.

 

 

 

 

 

 

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here