20 C
Bor
20, jul, 2024

Sve učestalije lažne prijave za ujed pasa lutalica

Najčešće tužbe koje stižu u gradsko pravobranilaštvo odnose se na ujede pasa lutalica, padova u šahtu i padova na ledu. Poseban problem predstavljaju  zloupotrebe  u vidu lažnih prijava, što je karakteristično za sporove kod ujeda pasa lutalica.

„Iako je to jako teško dokazivo gradsko pravobranilaštvo uspelo da u dva slučaja dokaže da se radi o zloupotrebi i da su sudski postupci bili inskonstruisani u cilju uspeha u parnici i. ostvarivanju naknade štete. U jednom slučaju  oštećeno lice ujeo je vlasnički pas, dok u drugom slučaju oštećeno lice nije pružilo dokaz o mestu i načinu nastanka povrede, odnosno nije se radilo  o povredi od ujeda psa“, naglasila je Saška Milošević, gradski pravobranilac.

Protiv porodica koje sve učestalije pokreću postupke protiv grada Bora radi nadoknade štete i obeštećenja, podnose se krivične prijave što  kasnije rezultira povlačenjem tužbe u sudskim sporovima, pa je tako ove godine bilo preko sto sudskih poravnjanja, što je znatno veći broj u odnosu na prethodnu godinu.

„Ukoliko dođe do ujeda psa lutalice, građani mogu da dođu do pravobranilaštva grada Bora radi zaključenja vansudskog poravnjanja jer  će tako brže, lakše i bez ikakvih troškova ostvariti poravu na naknadu štete“, dodala je Saška Milošević.

Kod padova u šahtu u jednom slučaju se dokazalo da je u pitanju šahta koja se nalazi na privatnom posedu,odnosno privatnom vlasništvu a ne šahta za čije je održavanje zadužen grad Bor.

Gradsko pravobranilaštvo zastupalo je i borske škole u slučaju tužbi pomoćnog osoblja za ostvarivanje prava na novčanu nadoknadu za regres i topli obrok, a sudski postupci su završeni u korist škola.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here