20 C
Bor
20, jul, 2024

Javna rasprava o Odluci o izradi plana detaljne regulacije izmeštanja dela železničke pruge Mala Krsna –  Bor

U toku je javna rasprava o Odluci o izradi plana detaljne regulacije izmeštanja dela železničke pruge Mala Krsna –  Bor, u zoni jame Bor. Zbog eksploatacije ležišta, Jama Borska reka,  može doći do ugrožavanja postojeće železničke pruge odnosno koridora koji ima tunelski prolaz na toj deonici, pa je iz tog razloga neophodno izmestiti železničku prugu.

Uz saglasnost ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pokrenuta je izrada plana detaljne regulacije kako bi se postupak donošenja planskog dokumenta ubrzao.

Tim povodom u Gradskoj upravi za danas je planiran okrugli sto na kome bi zainteresovani dali svoje predloge, sugestije ili primedbe, međutim niko od građana, udruženja ili organizacija nije prisustvovao.

„Cilj izrade je da se  stvore uslovi za normalnu eksploataciju ležišta Jama Borska reka i za normalno korišćenje železničke pruge koja spaja Bor sa Požarevcom i dalje Beogradom. Radi se o deonici koja je dugačka 4600 metara a sam plan po toj preeliminarnoj granici trebao bi da obuhvati  32 hektara u katastarskim opštinama Bor 1 i  Bor 2. I te  granice su podložne promenama, a to će se utvrditi tek nakon što bude dostavljen nacrt planskog dokumenta. Moram napomenuti da je ovo prva u nizu javnih rasprava i koja se odnosi isključivo na tekst odluke“, naglasila je Dragana Nikolić, zamenik načelnika Odeljenja za urbanizam.

Svi predlozi, sugestije i primedbe koje zainteresovani mogu mogu uputiti  putem email-a koji je naznačen na sajtu grada Bora, preko pisarnice Gradske uprave ili poslati poštom, biće razmotrene, nakon čega će Odluka o izradi plana detaljne regulacije ići na skupštinsko usvajanje.

„Kada se bude radio plan, nakon usvajanja na sednici  Skupštine,  imaćemo rani javni  uvid gde ponovo svi zainteresovani mogu dostaviti svoje predloge, primedbe, sugestije koje će  razmatrati  komisija za planove i dostaviti obrađivaču plana da ih implementira u sam planski dokument. Kada bude završen ceo plan ponovo će biti dostavljen javnosti  i to će biti u trajanju 30 dana i to je javni uvid. Tokom javnog uvida može se  izvršiti uvid u nacrt plana. Praktično već gotov dokument opet je podložan promenama ukoliko ima smislenih i kvalitetnih primedbi koje zaista iziskuju  promenu planskih rešenja“, dodala je Dragana Nikolić.
Nova trasa pruge, na izlasku iz parka kod opštine, trebala bi da zaobiđe gradsko područje i da se izmesti severozapadno od postojeće trase.
Do sada je bilo više javnih rasprava, ali zainteresovanih nije bilo.
Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here