16 C
Bor
12, jul, 2024

„Serbia ZiJin Mining”: Prva kompanija u Srbiji koja je pokrenula proces uvođenja standarda društveno odgovornog poslovanja

Kako bi se upoznali sa osnovama standarda društveno odgovornog poslovanja SA 8000, koji definiše principe i zahteve u vezi sa pravima radnika, za zaposlene u kompaniji „Serbia ZiJin Mining” organizovana je trodnevna obuka.

„Serbia ZiJin Mining” je prva kompanija u Srbiji koja je pokrenula proces implementacije standarda SA 8000, u želji da se uslovi rada i prava zaposlenih konstantno poboljšavaju, jer se kao društveno odgovorna kompanija vodi principom da su bezbednost i zdravlje zaposlenih na prvom mestu.

Trodnevnu obuku za šesnaest zaposlenih u kompaniji „Serbia ZiJin Mining”  organizovala je kompanija za sertifikaciju, verifikaciju i inspekciju „Biro Veritas”,upoznalo se sa zahtevima za uspešnu primenu ovog važnog standarda u oblasti društveno odgovornog poslovanja.

„Socijalno odgovorno poslovanje samo po sebi nije striktno definisano, već kompanija treba stalno da radi na poboljšanju uslova rada. Na ovoj obuci predstavljene su samo neke smernice na tom putu. Podrazumeva se da kompanije koje implementiraju ovaj standard imaju odgovorno ponašanje u svakodnevnom radu, jačaju kredibilitet poslovanja, pružaju osnovu za razvijanje partnerstva, ističu se kao preduzeća koja sprovode politiku socijalno odgovornog poslovanja, što im omogućava bolju poziciju na tržištu. Ovo je jedan od standarda koji je najviše cenjen u oblasti socijalno odgovornog poslovanja, što je potvrđeno činjenicom da je do sada preko 35 hiljada kompanija, među kojima su neke od vodećih svetskih korporacija, prihvatilo ovaj standard kao osnovu za rad. Važno je napomenuti da, kada je ovaj standard u pitanju, postoji nezavisna provera u ciklusu trajanja od tri godine, kojom se utvrđuje da li je kompanija ispunila sve zahteve. U tom procesu, razlika u odnosu na ostale firme koje mogu da tvrde da se ponašaju društveno odgovorno je ta što je ovde neko nezavisno telo proverilo i utvrdilo da kompanija posluje prema pravilima socijalno odgovornog poslovanja SA 8000 standarda”, rekao je Dušan Dopuđa, predavač iz kompanije za sertifikaciju, verifikaciju i inspekciju „Bureau Veritas”.

Obuka je održana u kompaniji „Serbia ZiJin Mining” i predstavlja početak usaglašavanja i procesa sertifikacije prema standardu SA 8000, za koju je jedna grupa zaposlenih dobila potrebna uputstva za primenu standarda. Kako bi svi zaposleni bili upoznati sa zahtevima društveno odgvornog poslovanja prema ovom visokom standardu, u planu je da se i u narednom periodu organizuju slične obuke.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here