-4.3 C
Bor
25, feb, 2024

Članovi Gradskog veća usvojili pravilnik za lečenje maloletne dece

Na prethodnoj sednici Skupštine grada odbornici su usvojili odluku o finansijskoj podršci za lečenje maloletne dece, pa je danas na 60. sednici Gradskog veća usvojen pravilnik kojim  su definisani kriterijumi, postupak za ostvarivanje prava, uslovi i dokumentacija koju je potrebno dostaviti.

“Podnosioci zahteva mogu u skladu  sa zakonom da se izjasne da potrebnu dokumentaciju koja je neophodna može pribaviti Gradska uprava. Predviđeno je da gradonačelnik formira komisiju iz redova stručnjaka lekara specijalista pedijatrije, Centra za socijalni rad i RFZO filijale u Boru koja će po potrebi moći da angažuje drugog lekara specijalistu ukoliko je to potrebno da bi se donela odluka i kolika pomoć je potrebna od one koja je predviđena zdravstvenim fondom. Krajnju odluku na osnovu mišljenja komisije donosi gradonačelnik rešenjem  u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva. Zahtevi se rešavaju po redosledu dostavljanja i rešenje  je konačno,  a protiv njega se može voditi samo upravni spor. Sredstva za realizaciju biće predviđena samim budžetom grada Bora, ali je data mogućnost da pravna i fizička lica mogu uplatiti sredstva na tekući račun. Mogućnost da se ovo pravo ostvari je jednom godišnje, ali ukoliko postoji potreba, pomoć može biti isplaćena i više puta posebnim rešenjem gradonačelnika. Redosled može biti promenjen ukoliko je  dete  životno ugroženo i u tom slučaju će imati prioritet u odnosu na ostalu decu”, objasnila je Ljubinka Jelić, zamenik sekretara Skupštine grada Bora.

Ova sredstva se moraju koristiti strogo namenski, što znači da će podnosioci zahteva nakon kompletne procedure lečenja  biti u obavezi da Odeljenju za finansije i javne nabavke dostave komplet dokumentaciju nadležne zdravstvene ustanove za pravdanje sredstava i račune da su sredstva namenski utrošena.

Prava imaju deca do 18 godina, uz zahtev roditelja, staraoca, hranitelja ili usvojitelja,  ukoliko imaju prebivalište na  teritoriji grada Bora godinu dana pre podnošenja zahteva, a prva imaju i interno raseljena lica koja su imala boravište na teritoriji grada najmanje 12 meseci.

 

Sredstva se mogu koristiti za šira prava nego što su predviđena fondom zdravstva,  a to su za lečenje, postavljanje dijagnoze, operaciju, nabavku pomagala, lečenje u inostranstvu, putne troškove, kao i za lečenje u ustanovama u Srbiji uz dovođenje stručnjaka iz inostranstva.

 

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here