7 C
Bor
18, maj, 2024

NSZ raspisala Javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je Javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ, koji će biti realizovan kroz četiri faze.

Prva faza je namenjena isključivo poslodavcima, koji će do 31.10.2023. godine moći da se prijave za učešće u programu na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.

Druga faza je namenjena nezaposlenim licima, koja će za učešće u programu moći da se prijave od 6. do 24.11.2023. godine, takođe na sajtu  www.mojaprvaplata.gov.rs.

Treća faza programa odnosi se na izbor kandidata od strane poslodavaca. Poslodavci će imati mogućnost da vrše proces selekcije prijavljenih kandidata od samog početka njihovog prijavljivanja, a povezivanje (konačan izbor) kandidata poslodavci će obaviti u periodu od 27.11. do 08.12.2023.godine.

U roku od 7 dana od dana konačnog izbora kandidata, na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs biće objavljena lista oglašenih pozicija poslodavaca sa brojem odobrenih kandidata.

Četvrta faza realizacije programa podrazumevaće potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata, dok će početak osposobljavanja nezaposlenih lica biti u periodu od 1. do 15. januara 2024. godine.

Planirano je da se u program „Moja prva plata“ u novom ciklusu uključi do 10 hiljada mladih starosti do 30 godina, sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva. Program će se sprovoditi kod poslodavca, u privatnom i javnom sektoru, u trajanju od 9 meseci,a realizuje se bez zasnivanja radnog odnosa.

Tokom trajanja programa, Nacionalna služba za zapošljavanje će na mesečnom nivou isplaćivati mladima sa srednjim obrazovanjemnovčanu naknadu u iznosu od 28.000 dinara, dok će mladima sa visokim obrazovanjem isplaćivati 34.000 dinara, uz uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Ovim programom daje se mogućnost mladima koji nemaju radno iskustvo da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca, u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad, kako bi na taj način povećali svoje mogućnosti za zapošljavanje.

Javni poziv za ovogodišnji program „Moja prva plata“ i sve informacije o programunalaze se na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje (www.nsz.gov.rs), kao i sajtu Moja prva plata (www.mojaprvaplata.gov.rs).

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here