7 C
Bor
17, maj, 2024

Počela prijava za jednokratnu novčanu pomoć. Prava imaju i podstanari

Кako je ovih dana bilo dosta nerazumevanja, ali i zlonamernih tumačenja oko ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć, Centar za socijalni rad Bor obaveštava sve građane Bora da je postupak prijavljivanja vrlo jednostavan i potreban je minimalan broj dokumenata za ostvarivanje ovog prava.

Dokumenti koja su potrebni:

1. Lična karta podnosioca zahteva i punoletnih članova domaćinstva. Za maloletna lica potreban je izvod iz matične knjige rođenih ili neki drugi dokument koji sadrži jedinstveni matični broj. Ovo je potrebno kao dokaz o prebivalištu / boravištu na teritoriji grada Bora.

2. Bilo koji dokument kao dokaz o vlasništvu nepokretnosti – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, Rešenje o nasledstvu, Ugovor o poklonu, Ugovor o doživotnom izdržavanju, Rešenje katastra nepokretnosti o upisu nepokretnosti ili legalizaciji objekta.
U slučaju da ste podstanar, neophodna je lična karta vlasnika nepokretnosti i saglasnost vlasnika nepokretnosti za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć. Obrazac saglasnosti preuzima se u Centru za socijalni rad.

3. Tekući račun podnosioca zahteva na koji će Centar uplatiti sredstva.

Кako bi pojednostavili postupak sva dokumenta je moguće podneti elektronskim putem, na mejl adresu: borcsr@gmail.com ili doneti lično do 20. novembra u Centar za socijalni rad Bor, Vojska Jugoslavije br. 11.

Sve dodatne informacije građani mogu dobiti na broj: 030/422-589, a vikendom i na broj telefona: 060/7377704.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here