13 C
Bor
14, apr, 2024

Okrugli sto u okviru projekta „Korak dalje“

U Gradskoj upravi održan je okrugli sto na temu „Zaštita i primena alternativnih i diverzionih mera maloletnim učiniocima krivičnih dela“.

 

Deca i mladi sa problemima u ponašanju treba da dobiju šansu i pomoć u socijalnoj integraciji kako bi razvili društveno prihvatljive oblike ponašanja, formirali i usvojili pozitivan sistem vrednosti i odgovoran odnos  prema zajednici, obrazovanju i radu, čulo se na okruglom stolu.

Milojka Milivojević„Cilj je unaprediti saradnju i uspostaviti adekvatnu podršku kako sa mladima tako i sa roditeljima gde je sam početak problema u ponašanju, takođe pružiti podršku u reintegraciji u njihovom profesionalnom osnaživanju, psiho socijalnoj podršci i naravno primeni alternativnih mera u oblasti zakona  o maloletnim činiocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica. Mi sve ove metode primenjujemo, svako od nas ali nismo puno povezani da možemo da podelimo uloge i zadatke kako bi bila efikasnija podrška i mladima  i roditeljima“, objasnila je Milojka Milivojević, predsednik UG „Kokoro“ iz Bora.

 

Glavni cilj ovog okruglog stola bio je unapređenje saradnje među različitim sektorima kako bi se osigurala adekvatna podrška kako mladima, tako i njihovim roditeljima. Identifikovane su ključne oblasti koje zahtevaju poboljšanja i razvijeni su planovi za buduće akcije.

Jelena Ristić„Cilj je da pre svega unapredimo saradnju i odnos pre svega na nivou grada, da pomognemo roditeljima da unaprede svoje roditeljske kompetencije, da negde imaju razumevanja za decu, a da sa druge strane kroz već postojeće mere, ali i preventivne mere koje su jako značajne  u razvoju mladih,da pomognemo mladima da postanu važni članovi društva. Ono što se pokazuje godinama unazad da grad Bor uspešno radi i ulaže u mlade, to pokazuju ulaganja u oblasti socijalne zaštite, sporta, nagrađivanje mlade, gde grad pokazuje koliko je značajno nagraditi i da nagrađivanje vodi boljitku društva“, rekla je Jelena Ristić, direktorica Centra za socijalni rad.

Učesnici okruglog stola bili su predstavnici centara za socijalni rad iz Bora , Negotina, Zaječara i  Majdanpeka,  tužilaštva iz Negotina i Zaječara, predstavnici obrazovnih institucija i udruženja koja se bave mladima, a organizovan je u okviru projekta „Korak dalje“ koji je finansijski podržan od strane Evropske unije kroz program EU PRO Plus.

 

 

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here