17 C
Bor
20, jul, 2024

Grad Bor dobio stalno radno telo za praćenje kvaliteta vazduha

Grad Bor je u saradnji sa organizacijom „Društvo mladih istraživača”, „Alternativa Bor” i „Dom omladine Bor” realizovao projekat pod nazivom „Zajedno za Bor bez dima”, podržan od strane Švajcarske razvojne agencije.

Jedan od  najvažnijih rezultata projekta je taj da je monitoring tim prerastao u stalno radon telo za praćenje kvaliteta vazduha.

„Projekat ima zaista važne rezultate među kojima je važno istaći to da je monitoring tim u okviru kojeg su vršene sve sve analize i procene kvaliteta vazduha prerastao u stalno radno telo koje je usvojilo Gradsko veće grada Bora. Grad Bor je prepoznao potrebu i izdvojio budžetska sredstva za razvoj lokalne mreže mernih stanica i svih akcionih planova”, istakao je Srećko Zdravković, član Gradskog veća.

Švajcarska razvojna agencija koz program „Zajedno za aktivno građansko društvo” podržava veliki broj organizacija građanskog društva koje se zalažu za očuvanje i poboljšanje stanja životne sredine. Organizacije utiču na kreiranje strategija i akcionih planova koji imaju za cilj da poboljšaju stanje životne sredine, a isto tako i da, zajedno sa lokalnim samoupravama, rade na rešavanju problema građana u lokalnim zajednicama.

„U okviru projekta koji je sproveden u Boru građani se redovno informišu o kvalitetu vazduha i edukuju o načinima zaštite u određenim situacijama. Takođe izrađene su i preporuke za plan kvaliteta vazduha koji je u procesu izrade i čije usvajanje se očekuje u narednom periodu”, rekla je Biljana Đusić Radmilović, iz Švajcarske razvojne agencije.

Cilj projekta bio je jačanje saradnje lokalne samouprave i svih subjekata koji se bave zaštitom životne sredine, kao i uključivanje javnosti  u procese donošenja odluka i informisanosti o podizanju ekološke svesti građana.

„Dalje aktivnosti usmerene su na proširenje delatnosti radnog tela za praćenje kvaliteta vazduha koji će se baviti i praćenjem kvaliteta voda, upravljanjem otpada i zaštitom očuvanih prirodnih vrednosti na teritoriji grada Bora. Celom ovom projektu su izuzetan doprinos dali lokalna samouprava, kao i organizacije „Alternativa Bor” i „Dom omladine Bor”, istakao je Toplica Marjanović iz Društva mladih istraživača.

 

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here