7 C
Bor
17, maj, 2024

Članovi Gradskog veća usvojili 36 predloga rešenja i odluka koji će se naći na narednoj sednici Skupštine grada

Najbitnija odluka koju su na današnjoj sednici jednoglasno usvojili članovi Gradskog veća je Predlog odluke o pravu na besplatan prevoz na gradskim i prigradskim linijama na području grada Bora. Cilj ove odluke je obezbediti besplatan prevoz  za sve građane Bora osim za zaposlene koji pravo na naknadu troškova za prevoz  imaju od poslodavca. Jedini uslov za besplatnu kartu koji građani treba da ispune je da imaju prebivalište ili boravište na teritoriji grada Bora.

 „Ovom odlukom prava na besplatni prevoz imaju deca do 6. godina, deca i njihov pratilac radi  pohađanja predškolskog programa,  učenici osnovnih i srednjih škola, studenti do navršenih 26. godina, trudnice i porodilje do navršenih godinu dana deteta, deca sa smetnjama u razvoju , invaliditetom i njihovi pratioci, borci, ratni, vojni i civilni invalidi rata, korisnici porodične invalidnine, slepa lica i njihov pratilac, invalidna lica koja primaju novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, lica obolela od cerebralne paralize, dečije paralize, plegije, mišićne distrofije, multiple skleroze, hemofilije, lica na dijalizi i sa transplantiranim organima, lica obolela od karcinoma i drugih retkih bolesti i njihov pratilac, lica ometena u razvoju i njihov pratilac, korisnici narodne kuhinje, korisnici socijalne novčane pomoći i članovi njihovoh porodica, izbeglice i interno raseljena lica, lica angažovana na javnim radovima u toku obavljanja javnog rada, penzioneri i lica starija od 65 godina“, objasnila je Slavica Kozić, načelnica Odeljenja za privredu i društvene delatnosti.

Članovi Graskog veća dali su saglasnost o izmenama subvencija za JKP ”Toplana” zbog duga iz 2008. godine prema EPS “Kolubara”. Usvojen je i predlog rešenja o davanju saglasnosti za novo kreditno zaduženje od 400 miliona dinara za nabavku energenata  za grejnu sezonu 2023/2024, gde će nosilac kredita biti JKP za stambene usluge, a jemac Toplana.

Usvojen je i cenovnik JKP za stambene usluge Bor za korišćenje javnih parkirališta i uklanjanje nepropisno parkiranih vozila na teritoriji grada Bora, koji je usklađen sa Zakonom o komunalnim delatnostima.  Cene će se primenjivati od 1.marta 2024.god. a odnose se samo na 8 parkirališta koja će se naplaćivati u samom centru grada Bora. Lica koja imaju adresu u zoni parkiranja imaće povlašćenu kartu parkiranja i neće plaćati parkiranje.

Između ostalog usvojeni su i predlzi Odluke o donošenju izmena i dopuna plana generalne regulacije  gradskog naselja Bor i groblja u Boru, kao i predlozi za razrešenje i imenovanje pojedinih članova školskih odbora.

Konačnu reč o svim predlozima daće odbornici na sednici Skupštine grada koja je najavljena za 29.septembar.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here