20 C
Bor
20, jul, 2024

„Serbia ZiJin Mining“ potvrdila primenu standarda SA 8000

Serbia ZiJin Mining je prva kompanija u Srbiji, istovremeno i prva kompanija u okviru ZiJin Mining Group koja je potvrdila usklađenost svog poslovanja sa zahtevima SA 8000, međunarodno priznatog standarda koji uređuje oblast društveno odgovornog poslovanja na radnom mestu, saopštila je ova kompanija.

Reviziju implementiranog sistema u kompaniji izvršio je „Biro Veritas“ (Bureau Veritas) u dve faze i nakon uvida u kompanijsku dokumentaciju i provere usklađenosti poslovanja, potvrdio da je poslovanje kompanije Serbia ZiJin Mining usklađeno sa zahtevima standarda SA8000:2014.

„Uvođenjem ovog značajnog međunarodnog standarda, koji se zasniva na Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, UN konvenciji o pravima deteta i 11 konvencija Međunarodne organizacije rada, Serbia ZiJin Mining je potvrdila koncept svog društveno odgovornog poslovanja koji se bazira na poštovanju ljudskih prava, pridržavanju poslovne etike i društveno primenljivih praksi na radnom mestu“, navodi se u saopštenju.

Potvrdom svoje usklađenosti sa zahtevima SA 8000 standarda, koji reguliše: odsustvo dečijeg i prinudnog rada, zdravlje i bezbednost na radu, slobodu udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje, diskriminaciju, disciplinski postupak, radno vreme, zarade, usklađenost dobavljača i podizvođača, kompanija je dokazala da ima odgovoran pristup prema izuzetno važnim oblastima rada i društveno odgovornog poslovanja, kao i da je usmerena na: povećanje produktivnosti kroz upravljanje rizikom, konkurentnost i ostvarivanje bolje pozicije na tržištu rada, unapređenje odnosa sa javnošću, vladinim i nevladinim sektorom, kao i na izgradnju poverenja kod zaposlenih, investitora, lokalnih zajednica i potrošača.

U skladu sa zahtevima SA 8000, kompanija je formirala Tim za socijalno odgovorno poslovanje radi unapređenja komunikacije između zaposlenih i menadžmenta i sprovođenja socijalne politike kojom se obavezala da, prilikom obavljanja svih poslovnih aktivnosti i u odnosima sa svim zainteresovanim stranama, primenjuje relevantne zahteve društvene odgovornosti koje propisuje ovaj standard.

„Uspešnom inicijalnom sertifkacijom implementiranog Sistema upravljanja društvenom odgovornošću prema zahtevima SA 8000:2014, kompanija se obavezala i da u periodu od naredne tri godine kroz revizije koje se realizuju na šest meseci, potvrđuje ne samo svoju usklađenost, već i posvećenost kontinuiranom unapređenju svog sistema društvene odgovornosti“, saopštili su u kompaniji “Serbia ZiJin Mining”.

 

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here